Groep 7 & 8

schoolprojecten


Levensweg

Aanleiding; pelgrimsroute naar Santiago de Compostella

Thema; levensweg, ontwikkelingen onderweg.

leerdoelen; Bewustwording, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Groter worden. Ontdekken van cultureel erfgoed. Iets van jezelf laten zien in tekeningen. Werken met verschillende technieken. Een kunstwerk over dit onderwerp bekijken en bespreken.

Aantal lessen; 5 lessen van 1 1/2 tot 2 uren.

Inhoud; Bij deze school loopt de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella vlak voor de ramen van het klaslokaal langs!  We hebben in het project ontdekt hoe mensen veranderen door het lopen van zo'n route. Kruistocht in spijkerbroek hebben we erbij gepakt, ter illustratie. En we hebben de parallel getrokken naar hoe we zelf veranderen door de dingen die we meemaken. Daar ging het werkstuk over;  de eigen levensweg in beeld gebracht. Heel toepasselijk voor groep 8, op de drempel van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 


lessen op verzoek

Natuurlijk kun je vanuit school een keuze maken uit het bestaande aanbod. Maar het is ook mogelijk om voorkeuren aan te geven. Bijvoorbeeld als er behoefte is aan lessen die inhaken op een specifiek thema. Op basis van de wensen doe ik dan een les voorstel.

 

Gebruik het contactformulier om te informeren naar de mogelijkheden.

erfgoededucatie


Bij deze lessen hebben we aandacht voor cultureel erfgoed. Door te kijken en het er over te hebben ontdekken we achtergronden en verhalen. Het levensweg-project links is hiervan een voorbeeld. Deze lessen zijn locatiegebonden en worden op aanvraag ontwikkeld.

 

Het gaat om erfgoed in de nabije omgeving van de kinderen. Dit kunnen beelden zijn waar ze dagelijks langs lopen, maar ook gebouwen, of verhalen die het landschap ons zwijgend vertellen. De link naar vakken als geschiedenis en wereldoriëntatie ligt voor de hand.


overige lessen voor deze leeftijdcategorie;


Echte kunst!

Kunst bekijken, hoe is het gemaakt? Wat is er te zien? Waar denk je dat het over gaat?

Gevolgd door verwerkingslessen waarin we zelf gaan schilderen. Te denken valt aan lessen rondom het werk van;

 

- Pablo Picasso

- Gerrit Benner

- Jan Mankes

- Boele Bregman

- Christiaan Kuitwaard

- Jopie Huisman

- Paul Klee

- Wasily Kandinsky

 

 

Aantal lessen; 3 tot 4 lessen van 1 tot 1 1/2 uur.


animatiefilmpje maken

 

Inhoud; Een klassikaal bedacht kort verhaal uitwerken. Met fimo klei, fotografie, en digitale bewerking maken we een animatie.

 

Doelstellingen;

Werken met digitale middelen.

Een presentatie maken.

Structureel en doelgericht werken.

Samenwerken.

 

Aantal lessen; 5 tot 6 lessen van 1 tot 1 1/2 uur.

 


Tekenen, schilderen en grafische technieken.


vrij

 

Lessen tekenen, schilderen, of grafische technieken waarbij de onderwerpkeuze vrij is. Dit geeft de mogelijkheid om qua verwerking flexibel in te spelen op de actualiteit van de kinderen. Binnenschool kan ook worden gedacht aan een combinatie met onderwerpen die behandeld zijn bij andere vakken.

 

Er kan in principe een heel jaar door op deze manier gewerkt worden. Technieken worden om de 3 lessen afgewisseld. Zo leren ze iedere keer iets nieuws.


Gezichten tekenen

 

Wat zijn de kenmerken van een gezicht? We kennen allemaal de emoji, maar hoe ziet het er eigenlijk echt uit? Uitwerking met verschillende tekenmaterialen.


Perspectief tekenen

Wat is perspectief? Diepte brengen in een landschap, of in een interieur. Daar zijn handige trucjes voor! Je tekeningen lijken meteen een stuk echter. Intro met een schilderij waarin perspectief is toegepast.